Untitled-1

ข่าวสาร ผู้บริหาร

นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง

นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง

ประธานกรรมการมูลนิธิ

โครงการ ของเรา

โครงการเกิบนี้เพื่อน้อง

โครงการต้านภัยหนาวน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน

โครงการแต้มสีเติมฝัน

โครงการอาชีพเสริมสร้างศักยภาพ

โครงการอื่นๆ

ร่วมสร้างสังคมของการเป็น "ผู้ให้" ไปกับเรา

เงินบริจาคของท่าน 100% จะถูกนำไปสบทบทุนในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ ที่จัดขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประสานงานฯ

ระเบียบศูนย์ประสานงานและคณะกรรมการศูนย์ฯพ.ศ.2558

ขั้นตอนการจัดพิธิแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ

ระบบงานภายใน

ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์รับรองพาหนะ

สมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์

เลขที่ 92/18 เดอะแพล้น ซิตี้ ถนนป็อปปูล่า ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

ระบบงานภายใน

ประกาศ / เอกสารเผยแพร่

ลิขสิทธิ์ © 2014-2019 มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน (The Nomklaow Pua Pandin Foundation) สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

EnglishThai

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วยเหลือ

ช่วยเหลือผ่านช่องทางอื่นๆ

เงินช่วยเหลือของท่าน 100% จะถูกนำไปสบทบทุนในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ ที่จัดขึ้น