พันธ์เทพห์สักดิน ทองแดงประธานมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน รับมอบโล่รางวัล ผู้บริหารและนักพัฒนาบุคคลดีเด่น “สาขาพัฒนาสังคม”

30 กันยายน 2558 เวลา 13.00น. ประธานมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง พร้อมคณะที่ปรึกษามูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน พลตำรวจตรี ยุทธนา ปาละนิติเสนา
และ นายปพนพัชญ์ หิรัญรุจิพัชร์ เดินทางไปรับมอบโล่รางวัล ผู้บริหารและนักพัฒนาบุคคลดีเด่น “สาขาพัฒนาสังคม” จาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ประธานพิธี ในงาน
Asean Awards 2015 ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้บริหารและนักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน โดยสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย เป็นผู้จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.

นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง
นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง
นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง
นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง
นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง

Comments are closed.