พิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไทยย่อ ป.ป.ร (รัชกาลที่ 7)

18 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.
นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง ประธานมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ จากจังหวัดต่างๆ เข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไทยย่อ ป.ป.ร (รัชกาลที่ 7) เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สโมสร กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) ตามคำสั่งกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เรื่อง พระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ปปร. เนื่องจากประกอบคุณความดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมเป็นส่วนรวม ช่วยเสริมเกียรติภูมิให้กับกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และถือเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลสืบไป

Comments are closed.