โครงการ “ฮ่วมใจ๋ คลายหนาว” ณ โรงเรียนบ้านไทรทอง จ.เชียงราย

25 พฤศจิกายน 2561 
ศูนย์ประสานงานมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน ประจำจังหวัดลำปาง นำโดย นายบุญมาก แก้วดวงตา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะ ร่วมกันจัดทำโครงการ “ฮ่วมใจ๋ คลายหนาว” ณ โรงเรียนบ้านไทรทอง ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีน้องๆนักเรียนและผู้ปกครอง ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ มารับบริจาคผ้าห่มและสิ่งของอุปโภค-บริโภคเป็นจำนวนมาก ถือเป็นอีกหนึงพันธกิจหลักของมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4 Responses

  1. Pingback: perabet

Comments are closed.