พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง

27 ตุลาคม 2561 เวลา 10.29 น. มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน จัดพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง ประธานมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีแต่งตั้งในครั้งนี้ ซึ่งในการแต่งตั้งศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯนั้นเพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศชาติ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในการร่วมกันบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยในพิธีได้มีการมอบประกาศนียบัตร และ ตราสัญลักษณ์ประจำมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน ให้แก่คณะกรรมการในโอกาสนี้ด้วยและได้มีการดื่มน้ำสาบานตนและกล่าวคำปฏิญานตนเพื่อเข้ารับตำแหน่งเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินนับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิฯ

Comments are closed.