เกี่ยวกับเรา | About US.

ความเป็นมา

จุดเริ่มต้นคือการที่ นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง นักธุรกิจเรือนำเที่ยวและรีสอร์ท ในจังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ที่ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในวันนั้นสภาพอากาศได้ร้อนมากตลอดทั้งวัน ในขณะที่กำลังลงมือปลูกต้นไม้อยู่นั้น เริ่มรู้สึกว่าเจ็บที่มือทั้ง 2 ข้างเพราะขุดดินและปลูกต้นไม้มาตั้งแต่เช้าจึงหงายมือขึ้นมาดูพบว่ามือทั้ง 2 ข้างแตกและมีเลือดไหลซิบๆ จึงทำให้ท่านตัดสินใจวางจอบที่ใช้ขุดดินลง และบ่นกับตัวเองว่า "นี่เรามาทำอะไรที่นี่ ทำไมต้องมาทนเหนื่อย ทนร้อน เพื่ออะไรเงินทองก็มี ธุรกิจก็มี ทำไมต้องมาลำบากอะไรขนาดนี้" แล้วตัดสินใจหันหลังกลับเพราะคิดว่า พอแล้ว ไม่เอาแล้ว แต่พอหันหลังกลับ ก็หันไปเห็นป้ายของโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งบนป้ายนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งมีหยาดเสโทไหลลงมาถึงปลายพระนาสิกในพระหัตถ์ทรงถือแผนที่ประเทศไทยและสายพระเนตรที่แสดงออกว่ามุ่งมั่นที่จะทรงเสด็จไปช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยทุกคน จึงฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า เราปลูกต้นไม้เพียงแค่นี้เราคิดว่าเหนื่อยแล้ว แล้วพระองค์ท่านทรงงานหนักมากมายขนาดนี้จะทรงเหน็ดเหนื่อยมากมายแค่ไหน จึงยิ้มแล้วหันหลังกลับไปปลูกต้นไม้ต่อจนเสร็จ แล้วตั้งปณิธานว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะขอเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตราบจนชีวิตจะหาไม่ ในช่วงแรกๆนั้นได้นำความคิดที่จะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อทำงานรับใช้แผ่นดินไปคุยกับเพื่อนๆนักธุรกิจ ญาติ พี่น้อง ก็มีแต่คนเห็นด้วยและอยากจะทำแต่พอเริ่มลงมือทำก็ได้รู้ว่ามันไม่ง่ายเลย เหนื่อยมาก ท้อมาก จนค่อยๆเลิกทำไปทีละคนจนเหลือเพียง 4 คนที่ยังยึดถือปณิธานเดียวกันมาตั้งแต่เริ่มต้น ถึงอย่างนั้นท่านพันธุ์เทพห์สักดิน ทองแดง ก็ยังคงคิดบวกอยู่ว่า เหลือ 4 คนก็ไม่เป็นไรเพราะบ้านที่แข็งแรงและจะอยู่ได้ก็มีเสา 4 ต้นขึ้นไป จึงได้ตัดสินใจรวบรวมทุนทรัพย์กันทั้ง 4 คนเพื่อนำไปเป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ โดยยื่นขอจดทะเบียนในชื่อ "มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน" ในวัน วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 และเริ่มดำเนินโครงการต่างๆทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

  1. สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
  2. สร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
  3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชนบท หรือชายแดนที่ยากจน
  5. ส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชาติ
  6. สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติ
  7. สนับสนุนการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. เพื่อดำเนินการร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อการกุศลและการสาธารณะประโยชน์
  9. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดปทุมธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน"
ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศราชกิจจานุเบกษาการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินได้ที่นี่
ดาวน์โหลดได้ที่นี่