ประธานมูลนิธิ,มูลนิธิ

มูลนิธิ , มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน #นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง #ประธานกรรมการมูลนิธิ