ขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ

ข้อกำหนดในการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ

  1. มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน ไม่มีนโยบายในการตั้งกล่องหรือตู้รับบริจาค  ภายในศูนย์ประสานงานและพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานงานทั้งหมด
    โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น
  2. ห้ามมิให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือ จิตอาสา ทำการออกเรี่ยไรเงินจากประชาชนโดยเด็ดขาด หากเกิดความเสียหายผู้ที่ฝ่าฝืนต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
  3. ห้ามมิให้ใช้สถานที่ศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ เป็นสถานทีชุมนุมทางการเมือง
    ทำกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และ/หรือ ประชุมหารือทางการเมือง
    โดยเด็ดขาด

วิดิทัศน์พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ