จิตอาสา

จิตอาสา | Volunteer

สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สนใจสมัครเป็นจิตอาสากับเรา ท่านสามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที

ร่วมเป็นจิตอาสาในภารกิจสาธารณกุศลเพื่อสังคมไปกับพวกเรา

เอกสารประกอบการสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครมาที่

สำนักงานอำนวยการมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน
เลขที่ 50/91 หมู่บ้านเมืองทองธานีโครงการ 6 โซน D ซอย D3
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

คู่มือจิตอาสา

 • อยากทำงานจิตอาสา ต้องทำอย่างไร? คลิปนี้มีคำตอบ
  สนับสนุนโดย ธนาคารจิตอาสา

คุณสมบัติจิตอาสา

 1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และ เพศ
 3. สามารถร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิฯได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 4. ต้องมีจิตใจอาสาพร้อมทำงานเพื่อสังคม และ ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
 5. ต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือ อยู่ในระหว่างการรักษาอาการทางประสาท
 6. ต้องไม่เป็น หรือ อยู่ระหว่างเป็นผู้ที่กระทำความผิดทางกฏหมายอาญาแผ่นดิน ทุกประเภท
 7. ต้องไม่เป็นผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
 8. ต้องไม่เป็นผู้มีชื่อเสียงเสื่อมเสียทางศีลธรรม

ข้อปฏิบัติของจิตอาสา

 1. จิตอาสาต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน   อย่างเคร่งครัด
 2. จิตอาสาจะต้องติดบัตรประจำตัวตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่
 3. จิตอาสาต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และช่องทางการ     ติดต่ออื่นๆ อย่างชัดเจน
 4. ในการลงทะเบียนเป็นจิตอาสาท่านต้องระบุความสามารถ หรือหมวดหมู่งานให้ชัดเจนเพื่อให้เจ้าหน้าจัดแบ่งงานให้ได้อย่างถูกต้องกับความสามารถของท่าน
 5. จิตอาสาจะต้องแต่งกายให้สุภาพ และตรงตามระเบียบการแต่งกาย      ของมูลนิธิขณะปฏิบัติหน้าที่